Blog Posts

Ngày của sự thay đổi

Ngày của sự thay đổi Ai cũng từng có 1 thời kì hỗn loạn trong suy nghĩ lẫn hành động. Và đây là cách mình vượt qua: – Bước 1: Thỉnh 1 máy nghe Pháp từ nhà Chùa. Cái này bạn có thể nghe 2 thời điểm là trước khi đi ngủ và lúc mới thức dậy. Rõ ràng mình cần chăm sóc tâm trước nhất. (Bạn phải có 1 Đức Tin) – Bước 2: Mang theo bên mình danh

Continue Reading

Site Footer

Sliding Sidebar

Archives

Recent Comments

No comments to show.