⊕ Lưu Văn Tuấn (1992) – 1 người con Xứ Nghệ – Thích học – ngẫm – hành và chia sẻ kiến thức về học tiếng Anh Mỹ, học Automation Marketing và học về thiền Vipassana.

Cảm ơn bạn đã ghé thăm.